Tokom prvih pola godine, prema statistici koju vodi Chatrou CME Solutions, u Evropi (EU + Velika Britanija + Norveška + Island + Švicarska) je novoregistrovano ukupno 1.768 električnih gradskih autobusa (ukupne mase veće od 8 tona).

Od toga, najbrojniji su autobusi holandskog proizvođača VDL (242), a iznenađujuće, slijede ga BYD – ADL sa 221 autobusom, te Yutong sa 217 autobusa, dok je Mercedes-Benz tek na četvrtom mjestu sa 205 autobusa.

Tokom protekle godine, u Evropi je registrovano nešto više od 3.000 e-autobusa, od čega 1.393 u prvom polugodištu, što znači da je u prvih pola godine, zabilježen rast od 27%.

Prema podacima Chatrou CME Solutions, čak 64,5% svih novih gradskih autobusa ima alternativni pogon, što je povećanje u odnosu na proteklu godinu, kada je njihov udio iznosio 59,4%. Zanimljivo je istaći da u Njemačkoj prednjače hibridni autobusi, dok su u Italiji i Španiji popularni autobusi koji koriste CNG.

Geografski posmatrano, najveći broj električnih autobusa, u posmatranom periodu, registrovan je u Velikoj Britaniji (350), a slijede Njemačka (246), Francuska (236) i Danska (151). Među gradovima, posebno se ističe Oslo, u kojem su, u posmatranom periodu, registrovana čak 82 električna autobusa.

Chatrou CME Solutions vodi statistiku o električni autobusima već 10 godina. Prema izvještajima, na evroskom cestama saobraća 10.271 električni autobus. Od toga, čak 1.500 autobusa (14,6%) se nalazi u Velikoj Britaniji, 1.474 u Njemačkoj (14,4%), te čak 1.412 u Holandiji.