Kompanija Anglo American je predstavila prototip teškog dempera sa gorivim ćelijama za rad na otvorenim kopovima.

Naime, demperi su teški kamioni za otvorene kopove, ogromne nosivosti, ali sa, shodno tome, ogromnom potrošnjom goriva. Takav demper, u prosjeku potroši oko 900.000 litara dizelskog goriva, kao otprilike 700 putničkih automobila.

Da bi smanjio potrošnju dizelskog goriva, a samim tim i emisiju CO2, Anglo American je pripremio prototip dempera, težak 200 tona, sposoban za prevoz do 290 tona rude.

Taj prototip koristi paket od 8 gorivih ćelija, koje u elektrolitičkoj reakciji vodika (H2) nastalog iz obnovljivih izvora i zraka iz atmosfere, stvara električnu energiju snage 2 MW (2.000 kW), sa kojom puni Li-Ion baterijski blok kapaciteta 1,2 MWh.

Ovaj prorotip je trenutno u fazi testiranja, u svakodnevnim eksploatacionim uslovima u rudniku Mogalakwena u Južnoj Africi.

Anglo American je sa ovim prototipom pokrenuo project nazvan NuGen, u kojem planira pripremiti globalnu flotu od 400 sličnih kamiona sa gorivim ćelijama.