Evropska Komisija najavila programski cilj “REPowerEU”

0
348

Evropska Komisija (EC) najavila je programski cilj nazvan “REPowerEU”, koji se odnosi na proizvodnju 35 milijardi kubnih metara biometana, unutar zemalja EU do 2030. godine.

To je korak, sa kojim se nastoji zamijeniti 20% uvoza prirodnog gasa iz Rusije održivom, jeftinijom i lokalno proizvedenom alternativom. Biometan također pomaže u smanjenju izloženosti volatilnosti cijena hrane jer digestat, koproizvod proizvodnje biometana, zamjenjuje trenutno skupa umjetna gnojiva.

Organizacije European Biogas Association i Common Futures su protekle godine objavili Deklaraciju o biogasu (Biomethane Declaration), kojm su pozvali na povećanje energetskog udjela biometana na 350 TWh (TerraWatt sat) godišnje, do 2030. godine, što odgovra proizvodnji od 35 milijardi kubnih metara biometana godišnje.

EC želi već tokom ove godine udvostručiti proizvodnju biometana u Evropi, koj iznosi 3 milijarde kubnih metara.

Osnovna dirovina za proizvodnju biometana je biomasa, koja je uglavnom otpadni biomaterijal,koji nastaje u proizvodnji hrane.

Da bi seproizvodnja biometanapovećala sa trenutnuih 3, na 35 milijardi kubnih metara, potrebna je potpuna mobilizacija održive biomase, kao sirovine, te izgradnja oko 5.000 novih biometanskih postrojenja, što je iz tehničke perspektive izvodljvo u nardnih 8 godina.

Za taj plan bi bilo potrebano oko 80 milijardi eura kapitalnih ulaganja, ali bi cijena proizvodnje biometana bila ekonomski isplativa. Također, bilo bi ekonomski isplativo na postojećim postrojenjima dodati jedinice za metanaciju, te sprovesti komercijalizaciju tehnologije gasifikacije, koja omogućuje proizvodnju biometana iz drvnih ostataka.

Organizacije European Biogas Association i Common Futures su već sada okuple konzorcij od 30-tak kompanija, među kojima su Iveco, Volvo i Scania, kao proizvođači kamiona.