Na inicijativu njemačke kompanije Verkerhrsbetriebe Bachstein, organizirana je vožnja električnog autobusa Iveco E-Way, sa rekrodnim dosegom.

Tokom dvodnevne vožnje (od 5:30h – 16h), autobus Iveco E-Way, za čijim upravljačem je bio vozač Malte Seek, prevezao je ukupno 543 km a rezultat je potvrdila organizacija TÜV Nord.

Autobus je za kretanje koristio baterijski blokkpaciteta 335 kWh, koji je na kraju vožnje pokarivao da je preostalo još 3% kapaciteta, a preoračuato je da je energetska potrošnja iznosila 0,61 kWh/km.

Raniji rekordni doeg sa autobusom Iveco E-Way, iznosio je 527 km.