NaslovnicaKamioniEuro NCAP - nove šeme ocjenjivanja sigurnosti kamiona

Euro NCAP – nove šeme ocjenjivanja sigurnosti kamiona

Euro NCAP već dugi niz godina sprovodi sistemsko ocjenjivanje sigurnosti vozila na cestama. Dok su sigurnosni sistemi u putničkim automobilima na visokom nivou, kamioni u tome zaostaju, što će se uskoro korjenito promijeniti.

Euro NCAP će proširiti svoj obim testova, da bi pružio detaljnije informacije o sigurnosti teških kamiona, korištenjem novih, inovativnih šeme kategorizacije ocjenjivanja sigurnosti u gradskoj vožnji i vožnji na autoputu.

Tako je Euro NCAP pripremio dvije odvojene šeme ocjenjivanja: za kamione u gradu “City Safe” i za kamione na autoputevima “Highway Safe”.

Svaka od ovih šema će se primjenjivati prema potrebama i namjeni, te prema unaprijed određenom hronološkom planu (gantogram), kao i novu regulativu Crash testova.

Na taj način će Euro NCAP pružiti viši nivo sigurnosti za vozače, te istovremeno omogućiti proizvođačima da unaprijede inoviraju ponudu, u okviru jasno zadatog okvira. Tako će gradovi i javne vlasti moći jasno identificirati najbolja vozila za svoje potrebe.

Naime, transport robe je neminovnost modernog društva, jer se većina robe unutar Evrope, prevozi u javnom cestovnom saobraćaju. S porastom broja stanovnika i povećanja životnog standard, povećava se i potreba za teretnim transportom. Prema predviđanjima (ITF, 2019), globalna potražnja za teretnim transportom će se utrostručiti u period od 2015. do 2050. godine. Teški kamioni zauzimaju udio od skoro 1,5% svih vozila na evropskim putevima, te učestvuju u gotovo 15% svih nesreća sa smrtnim ishdima, na putevima u EU.

Uvođenje naprednih sistema asistencije i sigurnosti, koji su već sada standard za većinu evropskih automobila, a doprinose smanjenju broja nesreća i njihovih posljedica, za više od 40%.

Jasno je da teški kamioni učestvuju u istim vrstama sudara kao i putnički automobili, ali nemaju ugrađene iste sigurnosne sisteme, pa je broj žrtava nesrazmjeran.

Naravno, izbor sigurnosnih sistema je veoma značajan. Jedna grupa kamiona se koristi od depoa do depoa i gotovo nikada se ni ne približava gusto naseljenim područjima. Druga grupa kamiona se koristiti za gradsku distribuciju, dok na primjer kiperi s 4 osovine, će možda trebati pristup terenskim lokacijama, gradilištima. Zato nema smisla koristiti ista sigurnosna rješenja za sve, jer bi to bio beskorisan trošak. Tako će samo vozila opšte namjene zahtevaju dobre sigurnosne performanse u oba kriterija ocjenjivanja.

Michiel van Ratingen – generalni sekretar Euro NCAP-a

“Ispitivanjem nivoa sigurnosti teških kamiona i poboljšanjem njihove sigurnosti, vjerujemo da možemo smanjiti broj smrtnih slučajeva i teških posljedica u saobraćajnim nesrećama u kojima učestvuju kamioni. Sigurnosna ocjena kamiona može potaknuti viši nivo sigurnosti, omogućiti optimizaciju operativne sigurnosti i troškova, te ubrzati regulatorne napore za poboljšanje sigurnosti kamiona. Evropski putevi će tako postati sigurniji. Aktivno tražimo nove članove koji mogu uložiti resurse i znanje, koji bi nam pomogli da nove šeme učinimo uspješnim, što je društvena potreba. Ovo je početak novog razdoblja za Euro NCAP, njegove članove i sve one koji nam se žele pridružiti u budućnosti” rekao je Michiel van Ratingen, generalni sekretar Euro NCAP-a.

- Advertisment -

NOVOSTI